Chủ nhật, 04/06/2023 10:08 (GMT+7)
Giải pháp nào xây dựng môi trường kinh doanh xanh?
Để đáp ứng các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, việc hướng đến mô hình kinh tế xanh là yêu cầu tất yếu. Nhưng làm thế nào xây dựng môi trường kinh doanh xanh để phát triển nền kinh tế xanh?