Thứ tư, 20/10/2021 22:47 (GMT+7)
Hà Nội xây dựng chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định 7020/QĐ-UBND, thành lập Tổ chuyên gia nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND TP. Hà Nội trong cải tạo chung cư cũ; hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.