Thứ bảy, 04/02/2023 11:53 (GMT+7)
Những điều F1 nhất định phải biết
F1 phải thực hiện cách ly y tế 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng.