• Thứ sáu 24/05/2019 02:14
  • Hotline: 0917393388
Đọc báo giấy Kinh tế môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường muốn thay đổi gần 45% điều kiện kinh doanh

Nguồn: Báo Dân trí

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ bãi bỏ 36 điều kiện đầu tư kinh doanh, sửa đổi 15 điều kiện yêu cầu với cá nhân trong doanh nghiệp, chiếm 44,78% điều kiện kinh doanh thuộc Bộ quản lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch – Đầu tư về việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và kiến nghị kiến nghị sửa đổi Luật Khoáng sản và 12 Nghị định của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 83 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát lại các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và báo cáo kết quả rà soát, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, về điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với các lĩnh vực, theo quy định tại Phụ lục số 04 Luật Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ với 163 điều kiện đăng ký kinh doanh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất chuyển ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, các chất lây nhiễm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường với 22 điều kiện kinh doanh.

Bộ này cũng kiến nghị bãi bỏ 36 điều kiện đầu tư kinh doanh: lĩnh vực đất đai 7 điều kiện; lĩnh vực môi trường 6 điều kiện; lĩnh vực địa chất và khoáng sản 6 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước 15 điều kiện; lĩnh vực đo đạc và bản đồ 1 điều kiện; lĩnh vực khí tượng thủy văn 1 điều kiện.

Bên cạnh đó, sửa đổi 15 điều kiện yêu cầu với cá nhân trong doanh nghiệp phải bảo đảm về điều kiện kinh nghiệm, thời gian công tác theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều cách lựa chọn để chứng minh cá nhân có đủ điều kiện về kinh nghiệm, chuyên môn (lĩnh vực đất đai: 2 điều kiện; lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 1 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước: 11 điều kiện; lĩnh vực khí tượng thủy văn: sửa đổi 1 điều kiện).

Mặt khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất chuyển 1 ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, các chất lây nhiễm với 22 điều kiện đầu tư kinh doanh (còn 17 ngành nghề); kiến nghị bãi bỏ 36 điều kiện và sửa đổi 15 điều kiện đầu tư kinh doanh tại 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (chiếm 44,78%).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, những sửa đổi này sẽ giúp người dân và doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan tới lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Bài liên quan

Xem phiên bản mobile