Thứ sáu, 03/12/2021 21:11 (GMT+7)
Bảo đảm an ninh, an toàn cho cử tri thực hiện quyền công dân
Chỉ còn ít giờ nữa, hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ tới gần 84.700 khu vực bầu cử để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và tại HĐND các cấp.