Thứ ba, 30/11/2021 10:54 (GMT+7)
Tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Chiều 11/10, TP. Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam tổ chức Hội thảo truyền thông và góp ý xây dựng chính sách trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông về Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.