Thứ tư, 07/12/2022 00:14 (GMT+7)
Sống xanh thời hiện đại: Khó hay dễ?
Phong trào hạn chế rác thải hay còn có một cái tên thuần Việt là “sống xanh” đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Vậy làm thế nào để bạn có thể thực hiện lối sống xanh đơn giản?
Thượng tôn pháp luật môi trường
Trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tới đây, sẽ chi tiết hóa trách nhiệm người sản xuất, người sử dụng đối với sản phẩm thải bỏ.