Thứ ba, 16/08/2022 02:51 (GMT+7)
Du lịch Việt Nam phục hồi nhanh và bền vững
Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, tài nguyên thiên nhiên đất nước.
Quảng Ninh: Nỗ lực phục hồi hệ sinh thái biển
Những năm gần đây, ngoại chú trọng phát triển rừng ngập mặn thì Quảng Ninh còn nâng cao hiệu quả việc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học biển đảo. Đây là những hành động tích cực cải thiện môi trường sinh thái biển, ứng phó biến đổi khí hậu.