Thứ bảy, 13/08/2022 21:47 (GMT+7)
Argentina: Bài học né hạn cho Việt Nam
Chiến lược trồng ngô muộn để né hạn của nông dân Argentina dự kiến sẽ giúp thúc đẩy một vụ thu hoạch không chỉ có mức sản lượng kỷ lục mà còn cả khối lượng xuất khẩu kỷ lục từ nhà cung cấp ngũ cốc lớn thứ hai của thế giới.