Thứ ba, 18/01/2022 02:17 (GMT+7)
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
Rác thải nhựa trong các đại dương hiện đang là một vấn nạn nổi cộm, nhưng dữ liệu mới cho thấy rằng nhựa cũng đang làm gia tăng ô nhiễm không khí ở các thành phố của Ấn Độ.
Nông nghiệp Ấn Độ và cuộc Cách mạng Xanh
Cách mạng Xanh có hai nội dung quan trọng hỗ trợ và bổ sung cho nhau: tạo ra những giống mới và năng suất cao chủ yếu là cây lương thực; sử dụng tổ hợp các biện pháp kỹ thuật để phát huy khả năng của các giống mới.