Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Tổ chức thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An

Thực hiện Chương trình hành động vì Nền Kinh tế xanh – Phát triển bền vững và triển khai kế hoạch công tác xã hội năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức Chương trình “Thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An”.

Thời gian: 7h30 thứ 7, ngày 04/3/2017.

Địa điểm: Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An.

Tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, toàn thể quý hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham dự để chương trình đạt kết quả cao.

Recommended For You