THƯ CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2017

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASSE) kính chúc Quý Doanh nhân thật nhiều sức khỏe, bản lĩnh vững vàng để lãnh đạo thành công sứ mệnh của doanh nghiệp, góp phần xây dựng Quê hương, Đất nước ngày càng giàu mạnh trong Kỷ nguyên Hội nhập và Phát triển bền vững!

Nhân dịp này Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASSE) chân thành cảm ơn quý Doanh nhân, Doanh nghiệp đã và luôn đồng hành cùng các hoạt động của Hội.

Trân trọng!

                                                                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                        TS. TRƯƠNG THANH TÙNG

Recommended For You