Hội thảo Khoa học: Kinh tế môi trường trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển bền vững

Ngày 24/9/2017, Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học: Kinh tế Môi trường trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển bền vững. Chủ trì khoa học, Chủ tịch PGS.TS Trương Mạnh Tiến; Trưởng ban Tổ chức Uỷ viên Ban Thường vụ Ngô Văn Khoa.
Hội thảo khoa học nhằm làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần vào dự thảo chiến lược phát triển KT – XH Đại hội XII của Đảng: Kinh tế xanh là xu hướng phát triển của thế giới, là vấn đề quan trọng và cấp bách hiện nay; đề xuất các kiến nghị và giải pháp trong việc xây dựng và phát triển.

BTC trân trọng kính mời các Ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành, các hội viên Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, quý doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham dự với VPH.
Trân trọng!

Recommended For You