Túi nylon bị cấm sử dụng tại 91 quốc gia

Theo nghiên cứu được tiến hành từ tháng 3 – 8/2018 đối với 192 quốc gia của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Hiện có 91 quốc gia trên thế... Read more »