Liên hệ

TẠP CHÍ KINH TẾ MÔI TRƯỜNG.
TỔNG BIÊN TẬP: PGS.TS TRƯƠNG MẠNH TIẾN – Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.
PHỤ TRÁCH NỘI DUNG: TS. TRỊNH VĂN SÚY – Phó tổng biên tập thường trực.
Tòa soạn: Tầng 4, Cung Trí thức Thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết ,Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37823799.