Hai sếp Tập đoàn truyền thông Thanh Niên “gom” hết 4,8 triệu cổ phiếu thoái vốn

Báo Thanh Niên muốn bán hết 4,8 triệu cổ phần của Tập đoàn truyền thông Thanh Niên với giá khởi điểm 11.350 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 14/3/2019.

Hai lãnh đạo Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đăng ký mua hết số cổ phần thoái vốn của Báo Thanh Niên

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa thông báo về việc đăng ký mua cổ phần đấu giá phần vốn góp tại CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh Niên sở hữu.

Cụ thể, Báo Thanh Niên muốn bán hết 4,8 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, chiếm 12% vốn điều lệ công ty. Với giá khởi điểm 11.350 đồng/CP, dự kiến Báo Thanh Niên sẽ thu về khoảng 54,48 tỷ đồng.

Đã có 8 cá nhân đăng ký mua tổng cộng 5.161.500 cổ phần, lớn hơn lượng chào bán.

Được biết, ngày 4/3/2019 ông Nguyễn Anh Nghĩa, Ủy viên HĐQT công ty, đăng ký mua 2,4 triệu cổ phần đấu giá để nâng sở hữu tại đây. Hiện ông Nghĩa đang sở hữu 2.342 cổ phiếu.

Ông Đặng Vũ Nhật Quang, Phó TGĐ tập đoàn cũng đăng ký mua 2,4 triệu cổ phần qua phiên đấu giá để đầu tư. Hiện ông Quang không sở hữu cổ phần nào.

Được biết, CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên có vốn điều lệ 403.416.300.000 đồng.

Về cơ cấu cổ đông, đến cuối năm 2018, ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền Thông Thanh Niên đang nắm giữ hơn 30 triệu cổ phần, chiếm chi phối 74,386% vốn điều lệ.

Tính đến hết ngày 30/9/2018, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên ở mức 425 tỷ đồng, giảm 1,4% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả ở mức 162 tỷ đồng, giảm 3,8%. Tổng tài sản của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đạt 588 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm, chủ yếu tài sản nằm ở các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với trị giá lên đến 305 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn với trị giá 99 tỷ đồng.

Doanh thu 9 tháng năm 2018 của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đạt 85,2 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận gộp giảm tới 35%, còn 12,5 tỷ đồng.

Do chi phí quản lý doanh nghiệp rất cao 14,2 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2018 nên Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên bị lỗ trước thuế 2,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2017 báo lãi 2 tỷ đồng.

Kim Anh

Recommended For You