Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư cải thiện môi trường Việt Nam

Doanh nghiệp công nghiệp Kyowakiden đang mở rộng đầu tư và triển khai dự án cải thiện môi trường tại các khu công nghiệp của Việt Nam.

Báo “Nikkei” Nhật Bản cho biết, công ty Kyowakiden đang tiến hành khảo sát để triển khai hệ thống xử lý chất thải công nghiệp nồng độ cao tại tỉnh Quảng Nam. Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp nồng độ cao đã bắt đầu được thử nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự hợp tác của hai trường đại học là Đại học Nagasaki và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Các bên cũng thành lập nhóm làm việc chung. Bên cạnh việc khảo sát kỹ thuật, nhóm cũng tiến hành khảo sát thị trường lọc, xử lý nước thải tại Việt Nam.

Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp nồng độ cao đã được Kyowakiden triển khai tại Trung Quốc. Tuy nhiên, do chất thải công nghiệp có nhiều loại và tiêu chuẩn chất thải tại các quốc gia khác nhau, do đó Kyowakiden phải tiến hành thử nghiệm trước khi áp dụng thực tế tại Việt Nam.

Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp nồng độ cao của Kyowakiden sẽ rút nước từ bùn thải công nghiệp làm quá trình bay hơi được dễ dàng, sau đó chất thải được xử lý bằng các biện pháp hóa học đặc biệt, cùng công nghệ xử lý vi sinh vật. Dự kiến sau khi xem xét về chi phí, tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam, công ty Kyowakiden sẽ chính thức triển khai hệ thống xử lý chất thải công nghiệp này tại tỉnh Quảng Nam – tỉnh vừa ký văn bản giao lưu hợp tác với tỉnh Nagasaki hồi tháng Sáu vừa qua.

Kyowakiden thành lập pháp nhân tại Việt Nam năm 2015. Doanh thu tại thị trường nước ngoài của Kyowakiden đạt 400 triệu yen/năm (khoảng 4 triệu USD), trong đó nguồn thu chủ yếu tại Trung Quốc. Dự án xử lý nước thải của Kyowakiden đang triển khai tại Việt Nam cũng được công ty triển khai tại Malaysia và Indonesia. Chủ trương của công ty thời gian tới là tăng cường hoạt động đầu tư tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Nguồn: Báo vtv.vn

Recommended For You