Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Sáng 28/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu... Read more »

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng bí thư

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vị trí Tổng bí thư nhiệm kỳ mới. Ngày 27/1, Ban... Read more »

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

Hai ủy viên chính thức trẻ nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (Bí thư Kiên Giang) và Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Đà Nẵng, cùng 40 tuổi); cao tuổi nhất là ông... Read more »

Dự kiến chương trình làm việc Đại hội Đảng XII

Kinhtemoitruong.vn giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ 20-28/1/2016. 20/01/2016 6h30: Các đại biểu vào Lăng viếng... Read more »

Đại hội XII, kỳ vọng của nhân dân và vận hội lớn của đất nước

Đất nước đang đứng trước những thời cơ mới, vận hội mới, nhưng cơ hội lớn nhất, quan trọng nhất, bao trùm nhất và được kỳ vọng nhất chính là những quyết... Read more »

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới cơ cấu nền kinh tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12 đến 19-1-2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà... Read more »