Ứng phó với Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long và những vấn đề đặt ra cho công tác tuyên truyền, vận động

Đặt vấn đề Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng châu thổ phì nhiêu, chiếm 12% diện tích, 19% dân số cả nước, mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc; có... Read more »

Cách mạng tháng mười Nga và chính sách ngoại giao mới

NCS. HOÀNG DIỆU THÚY Trường Đại học Hoa Lư Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện chính trị đặc biệt có ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ quốc tế.... Read more »

Bảo vệ môi trường: Vấn đề trọng tâm trong sự lãnh đạo của Đảng

Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường là nội dung quan trọng của vấn đề phát triển bền vững. Với tư cách là lực lượng tiên phong lãnh... Read more »

Nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh để phát triển công nghiệp văn hóa

THS. LÊ KẾ QUÂN – CN. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN Trường CĐSP Thừa Thiên Huế Đảng ta luôn khẳng định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc... Read more »

Côn Đảo linh thiêng và oai hùng

Qua ô của nhỏ của chiếc máy bay, Côn Đảo hiện ra như một viên ngọc xanh giữa mây trời sóng nước. Tiếng sóng biển thì thầm vuốt ve, vỗ về như tiếng ru ai oán,... Read more »