ANZ: Kinh tế Trung Quốc giảm tốc ít tác động đến Việt Nam

Nhà băng này nhận định tại Đông Nam Á, Singapore sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ Trung Quốc, còn Việt Nam và Philippines chịu ít nhất. Tăng trưởng kinh tế Trung... Read more »

Bước phát triển mới của kinh tế Việt Nam

Năm 2015 đánh dấu bước phát triển mới của kinh tế Việt Nam. Những kết quả trong cả giai đoạn vừa qua đã tạo nền tảng cho giai đoạn 5 năm tiếp... Read more »